05.05.2023

Continue, een stevige impuls aan Levenslang Leren

Associatieproject rond Levenslang Leren breidt verder uit 

In 2021 zette LUCA mee de schouders onder het project rond Levenslang Leren van de Associatie KU Leuven. Die samenwerking was een succes, de inschrijvingen groeiden jaarlijks en daardoor is het nu tijd voor een nieuwe stap in de samenwerking. 

Het bestaande platform ikblijfbij.be wordt Continue en dat is meer dan een naamswijziging. Een professioneel team werkt aan de ontwikkeling van nieuw aanbod, nauwe contacten met het werkveld en een betere ontsluiting van het brede scala aan opleidingen voor wie zich wil bijscholen, heroriënteren of verdiepen.

“De samenwerking tussen alle associatiepartners is voor de alumni van onze School of Arts een verrijking. Hun professionaliseringsnoden liggen immers niet alleen binnen de kunsten zelf. Omgekeerd kan LUCA dan weer creatieve skills helpen ontwikkelen bij levenslang lerenden die zelf geen artistieke basisopleiding hebben.”

Simon Van Damme, algemeen directeur - decaan

Recente evoluties bewijzen nood aan levenslang leren

De recente evoluties in artificiële intelligentie tonen nog maar eens aan hoe snel technologie onze maatschappij en jobs zullen beïnvloeden. Zonder een voldoende vertrouwdheid met de mogelijkheden en risico’s van generatieve AI-toepassingen als ChatGPT loop je binnenkort wellicht vast, zowel in een hightech omgeving als voor de klas.

Levenslang Leren vormt de schakel tussen die snelle ontwikkelingen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de professionele vertaling ervan naar het werkveld. Daarom wordt met het aanbod scherp op de vraag ingespeeld, en bundelen we de krachten om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden in de samenleving en het bedrijfsleven.

Groeiende inschrijvingscijfers wijzen op maatschappelijke vraag

In binnen- en buitenland zijn almaar meer werkgevers, werknemers, professionals en burgers zich bewust van het belang van Levenslang Leren. Jezelf verder ontwikkelen en bijscholen is een noodzaak en een troef op de snel evoluerende arbeidsmarkt.
Ondertussen biedt de Associatie KU Leuven al meer dan 1000 opleidingen aan op haar 23 campussen in Vlaanderen en Brussel.

De inschrijvingscijfers groeien jaarlijks met 10 procent. De combinatie van een professioneel, praktijkgericht aanbod van de hogescholen met het onderzoeksgebaseerde aanbod van de universiteit bereikt een breed publiek. Ook in het buitenland: de MOOCs (Massive Open Online Courses) en de microcredentials spelen daarin een belangrijke rol. Levenslang Leren mag trouwens echt letterlijk genomen worden met deelnemers van 17 tot 79 jaar. Het bewijst hoe breed de interesse is, hoe dynamisch de markt is, en hoe groot het potentieel.

Ook een school of arts speelt hierin een rol van betekenis  

Ons Traject 3D biedt een intensieve opleiding aan in recente evoluties gaande van 3D-animaties & modellering, digital prototyping, AR& VR, interactieve & realtime ervaringen, 3D printen tot projection mapping. De micro credential werd in de eerste plaats ontwikkeld voor studenten en alumni, maar voorkennis is geen vereiste zolang je affiniteit hebt met creatief werken. Hierdoor kunnen ook professionals met andere achtergronden zich bijscholen in de nieuwste evoluties op de arbeidsmarkt.

LUCA ondersteunt ook het kunstonderwijs zelf. Jaarlijks organiseert het impulsdagen voor leerkrachten uit het Kunstsecundair en het Deeltijds Kunstonderwijs . Ook dat is een voorbeeld van hoe nieuwe didactische en artistieke inzichten snel een professionele vertaling vinden naar het werkveld.

Investeren, ook in uitdagende tijden

De Continue-hub die nu wordt gelanceerd is ook gebruiksvriendelijker en maakt het aanbod meer toegankelijk en toetsbaar aan de gebruikersnoden. Pagina’s voor specifieke doelgroepen zoals onderwijs- of zorgprofessionals en bedrijven zullen ervoor zorgen dat bezoekers snel een aanbod op hun maat terugvinden. Wie zich registreert kan ook meldingen krijgen als er nieuwe opleidingen beschikbaar zijn.

Een groot en gemeenschappelijk aanbod aan opleidingen om levenslang te leren? Dat vind je vanaf vandaag op Continue. We zijn trots om als partner bij te dragen aan deze unieke samenwerking in het hoger onderwijs. 

Op Continue vind je diverse bijscholingen, korte workshops en lange opleidingen met diploma of getuigschrijft. Ontdek het nu en start jouw leertraject vandaag nog!

Bijscholen bij LUCA