Examens

Hier kan je info vinden over de examens  bij LUCA

Waar vind ik mijn examenrooster?

Het examenrooster wordt gepubliceerd via KU Loket > uurrooster.
Voor studenten van de opleiding muziek > Toledo.

  • Voor elk mondeling examen zorgt de docent zelf voor een individuele uurregeling en deelt deze tijdig mee aan de studenten via Toledo.   

  • Alle papers/scripties/opdrachten worden ingediend op de vastgelegde datum, volgens de richtlijnen van de docent. 

  • Een verandering in examenvorm kan ervoor zorgen dat er een andere soort ondersteuning nodig is. De zorgcoaches stelden hiervoor enkele tips op. Je kan deze vinden in de nota  toepassing examenfaciliteiten n.a.v. aanpassing examenvormen.   

  • In het kader van inclusiviteit hebben alle studenten recht op 1/3 meer examentijd.

  • Indien je tijdens een examenperiode verhinderd bent om aan één of meerdere examens deel te nemen, dien je dit zo snel mogelijk online te melden en binnen de drie werkdagen na de dag van het eerste gemiste examen een geldig bewijsstuk online in te dienen. Beide dien je te doen via dit formulier.

  • Enkel de ombuds kan op vraag van de student en mits gegronde redenen de verplaatsing van een examen toestaan, in overleg met de betrokken docent. Dit geldt ook als de oorzaak  een technische storing is die zich heeft voorgedaan tijdens de online examens. In beide gevallen moet de student de vraag via deze link indienen.
    Contactgegevens ombudsen: Ombudsdienst | LUCA (luca-arts.be)

Examenbundel: Wat moet ik weten voor ik aan de examens start?

Voorafgaand aan elke examenperiode vind je hier per campus een examenbundel met belangrijke info!

Bundels 2de examenperiode 2024 verschijnen weldra.

Wie zetelt in de examencommissie en wanneer vindt dit plaats?

De samenstelling van de examencommissie en de data voor academiejaar 23-24 kan je hieronder raadplegen.