Waar vind ik mijn examenrooster?
 

Het examenrooster wordt gepubliceerd via KU Loket > uurrooster.

Uurregeling mondelinge examens
Voor elk mondeling examen zorgt de docent zelf voor een individuele uurregeling en deelt deze tijdig mee aan de studenten via Toledo.

Indienen van papers/opdrachten tijdens examenperiode
Alle papers/scripties/opdrachten worden ingediend op de vastgelegde datum, volgens de richtlijnen van de docent.

Studenten met een bijzonder statuut
Een verandering in examenvorm kan ervoor zorgen dat er een andere soort ondersteuning nodig is. De zorgcoaches stelden hiervoor enkele tips op. Je kan deze vinden in de nota toepassing examenfaciliteiten n.a.v. aanpassing examenvormen. In het kader van inclusiviteit hebben alle studenten recht op 1/3 meer examentijd.

Afwijken van examenrooster
Enkel de ombuds kan op vraag van de student en mits gegronde redenen de verplaatsing van een examen toestaan, in overleg met de betrokken docent. Dit geldt ook als de oorzaak een technische storing is die zich heeft voorgedaan tijdens de online examens. Ook in dat geval moet de student de vraag via de ombudslink indienen.


Contactgegevens ombudsenOmbudsdienst | LUCA (luca-arts.be)

Examenbundel: Wat moet ik weten voor ik aan de examens start?

Voorafgaand aan elke examenperiode zal hier een bundel geplaatst worden met belangrijke info!

Wie zetelt in de examencommissie en wanneer vindt dit plaats?

De samenstelling van de examencommissie en de  data voor academiejaar 23-24 verschijnt hier binnenkort.