Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten
2 jaar / 120 studiepunten / Nederlands
Campus Brussel / Sint-Lukas
Campus Genk / C-mine
Campus Gent / Sint-Lucas

Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten

Bijscholen / Academische Master / Lerarenopleiding

Over de opleiding

Ben jij een audiovisueel of beeldend kunstenaar die via educatieve en artistieke praktijken de samenleving in beweging wil brengen? 

Een kunstenaar die de artistieke praktijk binnen en buiten de muren van de school wil verbinden met anderen?

Een maker en denker die de artistieke mogelijkheden van educatie wil ontdekken, exploreren en integreren in de kunstpraktijk?

Dan is deze opleiding voor jou. De educatieve master is een tweejarig traject van 120 studiepunten.

 Copyright: Maureen Magerman
Copyright: Maureen Magerman
Hoe ziet de opleiding eruit?

In een educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten vertrek je vanuit de overtuiging dat kunst, educatie en samenleving steeds verweven zijn. Met je artistieke en educatieve praktijk als beeldend kunstenaar, ontwerper of audiovisueel maker wil je een impact hebben op je omgeving en en verantwoordelijkheid opnemen voor onze gedeelde wereld. 

De educatieve masteropleiding reikt je didactische en ontwerpmatige onderzoeksinstrumenten aan om de rol van leraar-kunstenaar op een wendbare en verantwoorde manier op te nemen. Dit betekent enerzijds dat de opleiding je voorbereid om als leraar met vertrouwen en vakdidactische kennis voor de klas te staan. Anderzijds kijkt de opleiding ook voorbij het klaslokaal met aandacht voor het brede culturele en kunsteducatieve veld. Je werkt aan een geïntegreerde kunstenaarspraktijk met een sterke verankering in je eigen artistiek domein én een unieke belangstelling voor het artistiek potentieel van educatie.

De opleiding is een ontmoetingsplaats waar kruisbestuiving en confrontatie mogelijk is tussen je eigen praktijk en denk-, kijk- en maakprocessen van medestudenten, docenten, gasten en anderen. De sociale-, culturele en onderwijscontexten waarin de leraar-kunstenaar zich beweegt, zijn voortdurend in verandering. Het is onze ambitie om je doorheen het traject tot een autonome en geëmancipeerde onderzoeker, kunstenaar en lesgever op te leiden die vanuit een maatschappelijk engagement het kunsteducatieve veld mee wil en kan vormgeven.

De educatieve masteropleiding audiovisuele en beeldende kunsten draagt zorg voor de positie van de beginnende leraar-kunstenaar.  Het vergt moed om in te grijpen in kwetsbare processen die je als beginnende leraar-kunstenaar nog niet volledig beheerst en waarvan de uitkomst onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is. Deze kwetsbaarheid wordt binnen onze opleiding als kans gezien om op genereuze wijze met een publiek te interageren. Ook binnen de eigen onderwijsomgeving wil de educatieve master een toegankelijke opleiding zijn waarin iedereen zich kan herkennen en veilig voelen.

Het volledige curriculum kan je terugvinden in het onderwijsaanbod.

Starten met de opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een academisch bachelordiploma in de kunsten kan zich inschrijven voor een Educatieve masteropleiding uit hetzelfde studiegebied (mits behoud van de specialisatie). Studenten met een academisch bachelordiploma in de kunsten van LUCA School of Arts, kunnen rechtstreeks instromen (mits behoud van de specialisatie).

Studenten in één van de volgende situaties dienen een master assessment af te leggen:

- je hebt een academisch bachelordiploma in de kunsten van een andere instelling hoger onderwijs dan LUCA School of Arts

- je wil veranderen van specialisatie

Bezit je reeds een masterdiploma in de kunsten? In dat geval kan je de educatieve master afleggen via een verkort traject. Iedereen met een academisch masterdiploma in de kunsten van LUCA School of Arts of een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, kan zich rechtstreeks inschrijven voor een verkorte Educatieve Master uit hetzelfde studiegebied (mits behoud van de specialisatie).

Houders van een niet-Vlaamse academische master in de kunsten kunnen toegelaten worden tot een verkorte Educatieve Master na een diploma- en taalcheck bij de dienst Admissions.

Leerkrediet is niet van toepassing voor het verkort traject. 

Starten in september 2024

De opleiding start met een introductiedag.

campus Sint-Lukas Brussel: maandag 16 september van 09:00 - 12:00

campus Sint-Lucas Gent: dinsdag 17 september van 09:00 - 12:00

campus C-mine Genk: 

Alle studenten (starters verkort + geïntegreerd traject en onderweggers) zijn aanwezig op dit moment. Hier wordt namelijk alle belangrijke informatie gegeven over het verloop van het academiejaar. 

In de namiddag vindt de introductie van de Scriptie plaats. Wie dit opleidingsonderdeel wenst op te nemen, neemt deel aan het contactmoment. 

campus Sint-Lukas Brussel: maandag 16 september van 13:00 - 17:30

campus Sint-Lucas Gent: dinsdag 17 september van 13:00 - 17:30

campus C-mine Genk: 

Studenten die het geïntegreerd traject van 120stp opnemen sluiten ook aan bij de introducties van de domeinmasters.

campus Sint-Lukas Brussel: 

campus Sint-Lucas Gent: maandag 16 september van 14:00 - 16:00

campus C-mine Genk: 

Het academiejaar gaat in op 23 september. Op dat moment starten de lessen.

Keuze gemaakt? Probeer je inschrijving zo snel mogelijk in orde te maken. Zo krijg je toegang tot je persoonlijk uurrooster en het platform Toledo. Dit kan via de online inschrijvingstool in de vorm van een blauwe knop.

Het is aangewezen om de eerste lessen niet te missen. Hieronder kan je het uurrooster voor de eerste weken bekijken. Let op, hierin zijn alle vakken opgenomen. Afhankelijk van je traject neem je bepaalde vakken op. 

Waar heb je les?

De Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten heeft drie afstudeerrichtingen die op drie campussen worden aangeboden. Je kan inschrijven voor deze opleiding (inclusief verkort traject) aan campus Sint Lukas Brussel, campus Sint Lucas Gent en campus C-mine Genk. 

LUCA zet als grootste School of Arts in op campusoverschrijdend onderwijs en brengt studenten uit verschillende artistieke disciplines met elkaar in contact. Deze waardevolle uitwisseling wordt in de opleiding concreet gemaakt door een aantal lessen of projecten collectief te organiseren.

De contactmomenten van de educatieve lessen gaan door op een vaste dag (maandag campus Brussel en Genk en dinsdag campus Gent) met uitzondering van de examenperiodes en projectweken. De masterateliers, het labo en de stages worden gespreid in functie van je persoonlijk traject. Naast de contactmomenten werk je zelfstandig aan taken, groepswerken, lees- en studiemateriaal. 

Verkort traject

Heb je al een masterdiploma in de kunsten op zak en je wil graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. LUCA school of arts biedt de mogelijkheid om je artistieke praktijk uit te breiden met een verdiepende vorming in kunst en educatie. 

Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten opnemen, tekenen in voor een voltijds programma van één jaar. Wie werk en gezin wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Ben je al leraar in het lager, secundair, hoger of deeltijds kunstonderwijs? Dan kan je de stagecomponent van de opleiding afwerken in je eigen klas als Leraar In Opleiding (LIO-baan). Deze is binnen de opleiding aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Voor vragen over LIO, eventuele vrijstellingen of een individueel traject maak je een persoonlijke afspraak met de studieloopbaanbegeleider. (grietje.cleys@luca-arts.be)

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs

Contact

Contacteer ons : 

trajectbegeleider Griet Cleys: grietje.cleys@luca-arts.be

coördinator campus Brussel en Gent Maureen Magerman: maureen.magerman@luca-arts.be

coördinator campus Genk Christophe Van Eecke: educatie.genk@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Na je studie ben je klaar voor het echte werk. Je bent in staat om vanuit je eigen praktijk en interessegebieden denk-, kijk- en maakprocessen bij anderen in beweging te brengen. Er zijn heel wat contexten waarin je met een artistiek-educatief diploma terecht kan: van het onderwijs tot sociaal-participatieve projecten. Daarbij vormt het deeltijds kunstonderwijs een belangrijk werkveld maar steeds meer afgestudeerden voelen zich ook thuis in het OKAN-onderwijs of cultuurkuren. Onze studenten vinden vaak de weg naar een professionele betrekking via de stages

In het kader van levenslang leren nodigen we alumni uit voor werkdagen die aanzetten tot voortdurende bijscholing. Bekijk het aanbod hier.

Kom langs

De opleiding biedt in september nog een laatste online infosessie aan. Je komt alle praktische en inhoudelijke zaken te weten die voor een educatieve masteropleiding relevant zijn en je kan met docenten in gesprek gaan. Wij antwoorden graag op al jullie vragen. Welkom op dinsdag 3 september om 19u via deze link.

Online infomoment 03 september 19:00
Je docenten

Je docenten zijn kunstenaar, actief in het kunsteducatieve veld of experten in de pedagogie, kunstwetenschappen, filosofie,... Ze stellen jouw groeiproces centraal en staan je als coach, vanuit verschillende disciplines, bij doorheen je persoonlijk traject. Het uitgebreide docententeam bestaat uit Griet CleysMattijs DriesenJoery Erna, Tobias Frenssen, Roel Kerkhofs, Julie Lesenne, Maureen MagermanMathias Moors, Nicola Setari, Christophe Van EeckeBert VandenbusscheStijn Van DorpeEls VanobberghenDr. Nancy VansieleghemLiesbet Verschueren, Timothy Wennekens en Dr. Andrea Wilkinson. Voor de begeleiding van je masterproef en atelier kan je beroep doen op docenten uit de Audiovisuele Kunsten, Beeldende Kunsten en Productdesign. 

Onderwijspartners

Met de opleiding verbinden we ons met diverse spelers in het onderwijs- en kunsteducatieve veld. Wij vinden het belangrijk om studenten in contact te brengen met een breed netwerk dat onder andere via de stages wordt verkend. Zo vinden studenten geregeld een stageplaats bij TADA, Globe Aroma, Art Basics for Children, TRILL, S.M.A.K., …

Wil je aan de slag als leraar? Bekijk dan onze pagina over Werken in het onderwijs