Masteropleiding drama
1 jaar / 60 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Drama: Artistieke Master

Academische Master

In de artistieke masteropleiding diep je het traject uit dat je in de bacheloropleiding hebt gekozen, vanuit een sterke artistieke drive en in een intense relatie met het werkveld.

In het traject Schrijven/Maken schrijf je een of meerdere teksten, met de performance als finaliteit.

In het traject Spelen/Maken studeer je  als speler en/ of maker af met een podiumvoorstelling, of als acteur in een film.

Met deze masterproef bepaal je je unieke startpositie in het werkveld, het is tegelijk het eindpunt van je opleiding en de start van je artistieke carrière.

masterproef Sinay Bavurhe
© Rob Van der Auwera

Podiumkunstenaars en schrijvers uit het ruime artistieke werkveld begeleiden je doorheen het mastertraject, vanuit hun kijk op de wereld en de kunsten vandaag. Via ‘kunst in het werkveld’ (stages en eigen projecten) zet je verdere stappen in de professionele wereld.

Je ontwikkelt een eigen artistiek profiel vanuit een onderbouwde visie op de wereld en het kunstenveld.  Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin. Met een zorgzame, kritische en betrokken houding. Met de kunde om een eigen context te creëren voor je werk en op een respectvolle en inspirerende manier samen te werken met anderen. Dit alles bereidt je voor om flexibel te functioneren, als theatermaker, schrijver, speler in een divers beroepenveld.

Hoe ziet de opleiding eruit?
  • Je volgt masterclasses van kunstenaars met een specifieke spel, schrijf- of maakexpertise.
  • Je neemt deel aan writers’ rooms, gericht op film, bewerking, of schrijven voor jong publiek. Of je bekwaamt je in stemacteren.
  • Je doet stage bij een theatergezelschap, in de tv- en filmwereld of in een productiehuis. Je doet een schrijfresidentie of maakt een eigen project als speler/schrijver/maker. Je ontdekt zo in welke rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht komt.
  • LUCA-brede keuzevakken geven je de kans om interdisciplinair samen te werken  met studenten uit andere LUCA-opleidingen (beeld, film, muziek, gaming,...). Via dat keuzeluik geef je vorm aan je artistiek parcours en ontwikkel je meer en meer je eigen stem als speler/maker of schrijver/maker. 
  • In mastercircles word je begeleid in het opzetten van je artistiek onderzoek. In de masterscriptie behandel je een artistieke onderzoeksvraag die relevant is voor je eigen parcours en de artistieke creatie.
  • De klemtoon ligt op je artistieke masterproef: je maakt een tekst/voorstelling/performance die vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

masterproef Sietse Remmers
Starten met de opleiding

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Masterassessment Drama

Verkorte artistiek-educatieve master 

 
Behaal je je diploma van artistieke master en wil je ook graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. Je neemt in deze opleiding enkel vakken op met een zuiver educatieve focus. Zo past dit voltijds programma (van 60 studiepunten) binnen 1 academiejaar. Wie werk en studie wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden. 
 

Meer over: 

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten 

Master Drama , traject spelen/maken en traject schrijven/maken

Starten

Om je rechtstreeks in te schrijven voor de masteropleiding Drama dien je over een academisch bachelordiploma Drama te beschikken.

Heb je een academisch of professioneel bachelordiploma in de kunsten? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma als zij-instromer in de bacheloropleiding. Dit programma omvat minimum 60 studiepunten, op maat van je profiel.

Heb een master- of bachelordiploma buiten het hoger kunstonderwijs? Dan volg je het reguliere programma van de bacheloropleiding. Je kan eventueel een aantal vrijstellingen toegekend krijgen vanuit je vooropleiding.

Masterassesment

Tijdens het Masterassesment bekijkt de opleiding of je toegelaten kan worden tot de masteropleiding Drama. Al dan niet via een schakel - of voorbereidingsprogramma.

De opleiding bepaalt op basis van de ingediende documenten (incl. CV, artistiek portfolio, motivatiebrief,…) of je over de vereiste competenties en motivatie bezit. Al naargelang de ingestuurde informatie kan de opleiding beslissen om je voor een extra gesprek of voor een extra praktische proef uit te nodigen.

Geef via de informatie en de samenstelling van je portfolio duidelijk aan of je kandidaat bent voor het traject spelen/maken of voor het traject schrijven/maken. Het is ook mogelijk om je voor beide trajecten kandidaat te stellen. Dan begeleiden we je binnen de assessment-procedure naar een keuze.
 

Leerkrediet

Kandidaat-studenten die over minder dan 60 studiepunten (maar wel 30 of meer) beschikken, zullen geen volledige opleidingsfase van 60 studiepunten kunnen opnemen omdat zij enkel financierbaar zijn voor het resterende positieve leerkredietsaldo. Ze dienen er rekening mee te houden dat deze lage leerkredietstand hun doorstroming door het volledige studieprogramma zal vertragen. 

Voor extra informatie over deze materie neem je best contact op met de trajectbegeleider van de opleiding, sabien.vanmoorter@luca-arts.be.

De stand van je leerkrediet kan je terugvinden op het intranet van de hoger onderwijsinstelling waar je momenteel bent ingeschreven of via het studentenportaal van de Vlaamse overheid. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/waar-vind-ik-de-stand-van-mijn-leerkrediet#Via_het_studentenportaal 

Schrijf je in voor een toelatingsproef of masterassessment traject Speler-Maker, traject Schrijver-Maker of artistiek- en artistiekeducatieve master)

Waar heb je les?

Waar heb je les?

Campussen in Leuven
Het werkveld
LUCA-campussen

In de masteropleiding fungeren onze campussen in Leuven als co-working space voor seminaries en masterclasses. Daarnaast vinden de masterstudenten er de uitleendienst, de kunstbibliotheek en het productiebureau dat ze nodig hebben voor hun artistiek onderzoek.

  • Campus Lemmens, gelegen aan de rand van Leuven in een groene omgeving, is onze thuisbasis. Daar vinden de meeste lessen plaats. We delen de campus met de opleiding Muziek. We werken samen met muzikanten in crossoverprojecten zoals Muziektheater.
  • In OPEK, de culturele hotspot aan de Leuvense Vaartkom, betrekken we een werkruimte en organiseren we onze toonmomenten. We ontmoeten er professionele gezelschappen zoals het Nieuwstedelijk en fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, Mooss en Artforum zijn er werkzaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats én een opstap naar het artistieke en kunsteducatieve werkveld.
  • Het Comeniusgebouw aan de Leuvense Ring gebruiken we voor maakprocessen en kleine toonmomenten.
  • Op de LUCA-campussen in Gent, Genk en Brussel vinden ontmoetingen met studenten en docenten uit andere opleidingen plaats. In de masteropleiding worden onze campussen de uitvalsbasis naar het werkveld, dat vanaf nu de focus krijgt.

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
routebeschrijving
www.luca-arts.be

OPEK
Vaartkom 4
3000 Leuven
routebeschrijving
www.opek.be

Campus Comenius
Tiensevest 60
3000 Leuven
routebeschrijving
Video

Contact

Contacteer ons op +32 2 447 15 07
of via info@lucadrama.be

Wil je meer weten over hoe we zorg dragen voor de hoge kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

Concrete cijfers van deze opleiding
Na je studie

Tijdens de opleiding kan je via stages het bredere werkveld verkennen als speler, maker, schrijver. De combinatie van deze stages én de brede vorming die je bij ons geniet, geeft je ruime professionele mogelijkheden.

Je richt je eigen gezelschap op, je wordt theatermaker of gaat aan de slag als speler op het podium of in de context van film en televisie.

Je wordt schrijver/maker voor het podium (theater, spoken word, muziek), voor nieuwe media, in de film- en televisiewereld, of in de context van beeldende kunsten.

Je begeleidt en doceert drama in sociaal-artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, het DKO en/of het lager en secundair onderwijs.

Verkorte educatieve master


Behaal je je diploma van artistieke master en wil je toch graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. EDU by LUCA biedt de mogelijkheid om in versneld tempo je competenties in het secundair en deeltijds kunstonderwijs te verwerven. Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten opnemen, tekenen in voor een voltijds educatief programma van één jaar. Wie werk en studie wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Meer over:

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten

'De opleiding staat garant voor een pak praktijkervaring. Ik kon, onder leiding van onze docenten, meewerken aan acht theaterproducties. Bovendien kon ik als stage een hoofdrol vertolken in de film 'Little Black Spiders' van Patrice Toye. De contacten die je dan ontwikkelt, lanceren je als acteur.'
Line Pillet

(2012) Teer - masterproef Line Pillet

Wil je weten hoe het er bij ons aan toegaat? Neem dan deel aan onze proefdag of kom langs op een van de studie-informatiedagen (SID-in's).
Wil je de campus verkennen? Kom dan langs op een opencampusdag of op een van onze toonmomenten. Spreek ons aan. Wees welkom !

Toonmomenten

Volg ons op:

Opencampusdag campus Lemmens 1 mei

 
Tijdens de opencampusdag kan je onze bacheloropleiding met trajecten Schrijven & Maken en Spelen & Maken en ook de artistieke master en de artistiek-educatieve master beter leren kennen. We organiseren infosessies, een performance en een improsessie. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot gesprek met enkele studenten en docenten.
Bij de infostand van de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht met al je vragen over o.a. studentenhuisvesting en studiefinanciering.

Je docenten

Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit. Daarnaast engageert de opleiding jaarlijks andere podiumkunstenaars en auteurs uit het ruime artistieke werkveld om als gastdocent masterclasses te geven en masterproeven te begeleiden, elk vanuit een eigen kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

LUCA Drama-TEAM (2021-2022)

Timme Afschrift, Peter Anthonissen, Nico Boon, Steven Beersmans, Kris Cuppens, Peter De Graeve, Jelle De Grauwe, Esther de Koning, Lucas Derycke, Jeroen D’hoe,  Sandra Diris, Aagje Dom,  Katja Dreyer, Nele Eeckhout, Roos EuweRashif El Kaoui, Tom Goossens, Suzanne Grotenhuis, Lieve Hermans, Siona Houthuys, Greet Jacobs, Els Janssens, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Nele Kintaert, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Ellis Meeusen, Emmelien Monnens, Els Olaerts,  Johan Petit, Line Pillet, Alain Quateau, Samira Saleh, Sofie SallerScarlet Tummers, Katrien Valckenaers,  Tine Van Aerschot, Jan Van Camp, Barbara VandendriesscheSabien Van Moorter, Kristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Karen Verbeek, Cecilia Verheyden, Godfried Verschaffel, Sara Vertongen, Laura Vroom,  Carl von Winckelmann en Theater Zuidpool.

Gastdocenten/ Visiting Artists (2016-2022)

Volgende kunstenaars / gezelschappen waren tussen 2016 en 2021 betrokken bij de opleiding als coach van een masterproef of docent van een masterclass:

Gregory Caers, Lien Degraeve , Julie Delrue, Stef De Paepe, De Roovers, Stijn Devillé,Randi Devlieghe, Pieter Jan De Wyngaert, Els Dottermans, Fikry El Azzouzi, Joke Emmers, Waas Gramser, Joachim Gys, Lotte Heijtenis, Paul Koek, Lazarus, Michael Pas, Raven Ruëll, Joren Seldeslachts, Ief Spincemaille, Peter Terrin, Tristero, Peter Vandemeulebroecke, Sanne Vanderbruggen, Domien Van Der Meiren, Laura Van Dolron, Sarah Vangeel, Greet Vissers, Joeri Vos en Lien Wildemeersch.