Keuzetraject in de Bacheloropleiding drama
3 jaar / 180 studiepunten / Engels
Campus Leuven / Lemmens

Drama: Spelen & maken

Academische Bachelor / Exchange Programme

Acteren is spelen en creëren in het hier en nu. Spelen met taal, met tekst, met je lichaam en stem. Bij LUCA Drama nemen we spelen met taal en tekst als vertrekpunt. Je duikt samen met je docenten en medestudenten in hedendaags tekstmateriaal: dialogen, monologen, theaterteksten, filmscenario’s en romanfragmenten… Je kan ook je tanden zetten in klassiekers en experimenteel werk.

c

Aan de hand van theoretische vakken bouw je een breed referentiekader op. Je krijgt inzicht in de werking van je lichaam en stem, en leert ze in te zetten op een podium. Op de vloer en in de praktijk onderzoek je allerlei theatrale pistes en vormen; we begeleiden je om je artistieke eigenheid te ontdekken, als speler én als maker, en een persoonlijke aanpak te ontwikkelen voor je werk. Tegelijk zetten we ook sterk in op samenwerking. Je leert je eigenheid als theatermaker afstemmen op je collega’s, in een collectief verband. Je wordt afwisselend individueel en in kleine groep gecoacht, door een divers team docenten die een actieve praktijk hebben in het podiumlandschap. We leren je omgaan met podiumtechnieken en coachen je in het opzetten van eigen voorstellingen.

Je werkt samen met studenten uit het schrijftraject in gemeenschappelijke projecten. Jaarlijks kan je in vier open atelierweken volop experimenteren met materiaal en werkvormen. Door interdisciplinaire projecten met de andere kunstopleidingen van LUCA School of Arts ontwikkel je ook spel- en maakcompetenties in muziektheater, TV en film. 

Je leert breed en flexibel functioneren, als creërend en uitvoerend kunstenaar. Je ontwikkelt jezelf in relatie tot de wereld en het kunstenveld. Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin. Met een zorgzame, kritische en betrokken houding.

Hoe ziet de opleiding eruit?

 • In de eerste drie semesters van de bacheloropleiding laten we je kennis maken met verschillende methodes om tot spelen en maken te komen. We zetten sterk in op ambacht en kunde als basis voor artistieke ontplooiing.
 • In de volgende drie semesters word je nog intenser geprikkeld om je eigen artistieke stem te ontplooien. Verbredende en verdiepende modules brengen je in contact met actuele spel- en maakpraktijken. Verkennende stages zorgen voor nog meer wisselwerking met het werkveld. Via keuzevakken kan je extra inzetten op spelen voor camera, co-creatie met andere kunstdisciplines, schrijven of educatie.
 • Op het einde van je bacheloropleiding presenteer je een bachelorproef waarin je als speler en maker (alleen of in collectief) een eerste volwaardige voorstelling maakt.

  Wil je meer weten over welke vakken je in dit bachelortraject krijgt, bekijk dan hier het

  Wat heb je nodig?
  • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit zonder tegenslagen in september 2024) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld
  • Je voldoet aan een aantal voorwaarden qua taal, leerkrediet en verblijf. Meer info > Check deze link zeker ook als je over een Nederlands diploma beschikt.
  • Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Meer info >
  • Je slaagt voor een artistieke toelatingsproef.
  Starten met de opleiding

  Heb je nood aan meer algemene info over de toelatingsproeven op LUCA, volg dan deze link:
  Meer info over de LUCA toelatingsproeven > en
  Artistieke Toelatingsproeven 2024

  Artistieke toelatingsproeven Drama

  Je kan gratis deelnemen aan een van de vier volgende proeven. Elke proef duurt twee dagen.

  Sessie 1  Donderdag 11 & vrijdag 12 april 2024 (inschrijven ten laatste op woensdag 20 maart 2024 om 11u00) (bijna volzet)
  Sessie 2 Maandag 1 & dinsdag 2 juli 2024 (inschrijven ten laatste op maandag 24 juni 2024 om 11u00)
  Sessie 3  Donderdag 5 & vrijdag 6 september 2024 (inschrijven ten laatste op vrijdag 30 augustus 2024 om 11u00)

  Alle info over onze proef en wat je moet voorbereiden kan je steeds vinden via:
  https://www.luca-arts.be/nl/artistieke-toelatingsproef-drama-leuven.

  Vragen?

  Je kan ons steeds mailen op info@lucadrama.be of bellen op +32 2 447 15 07.

  Schrijf je in voor een toelatingsproef

  Waar heb je les?

  Waar heb je les?

  We organiseren onze opleiding op meerdere locaties in Leuven.

  • Campus Lemmens, gelegen aan de rand van Leuven in een groene omgeving, is onze thuisbasis. Daar vinden de meeste lessen plaats. We delen de campus met de opleiding Muziek. We werken samen met muzikanten in crossoverprojecten zoals Muziektheater.
  • In OPEK, de culturele hotspot aan de Leuvense Vaartkom, betrekken we een werkruimte en organiseren we onze toonmomenten. We ontmoeten er professionele gezelschappen zoals het Nieuwstedelijk en fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, Bamm! en Trill zijn er werkzaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats én een opstap naar het artistieke en kunsteducatieve werkveld.
  • Het Comeniusgebouw aan de Leuvense Ring gebruiken we voor maakprocessen en kleine toonmomenten.
    

   Campus Lemmens
   Lemmensberg 3
   3000 Leuven
   routebeschrijving
   www.luca-arts.be

   OPEK
   Vaartkom 4
   3000 Leuven
   routebeschrijving
   www.opek.be

   Campus Comenius
   Tiensevest 60
   3000 Leuven
   routebeschrijving
  Grote zaal - OPEK
  Video

  Contact

  Contacteer ons op +32 2 447 15 07
  of via info@lucadrama.be

  Wil je meer weten over hoe we zorg dragen voor de hoge kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

  Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

  Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

  Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
  LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

  Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
  Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

  Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

  Concrete cijfers van deze opleiding
  Na je studie

  De finaliteit van je academische bacheloropleiding ligt in een academische master. We bieden twee masteropleidingen aan:

  In beide opleidingen kan je via stages het bredere werkveld verkennen als speler, maker, schrijver, docent,… De combinatie van deze stages en de brede opleiding biedt je ruime professionele mogelijkheden. Je richt je eigen gezelschap op, je maakt theater of gaat aan de slag als speler op het podium of in de context van film en televisie. Je begeleidt en doceert drama in sociaal-artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, het DKO en/of het lager en secundair onderwijs.

  Je gaat aan de slag als schrijver en maker voor het podium (theater, spoken word, muziek), voor nieuwe media, in de film- en televisiewereld, of in de context van beeldende kunsten

  Artistieke master (éénjarig)

  In de artistieke master profileer je je als kunstenaar binnen een zuiver artistiek werkveld.

  • Je volgt masterclasses van kunstenaars met een specifieke expertise.
  • Via ‘kunst in het werkveld’ zet je je eerste stappen in de professionele wereld. Je doet stage bij een theatergezelschap of in de tv- en filmwereld. Je maakt een eigen project als speler/maker/schrijver. Je ontdekt zo in welke rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht komt.
  • In de keuzevakken werk je samen met studenten uit andere LUCA-opleidingen.
  • De klemtoon ligt op je artistieke masterproef: je maakt een voorstelling/performance die vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.
  • In de masterscriptie behandel je een artistieke onderzoeksvraag die relevant is voor je eigen parcours en de artistieke creatie.

  Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

  Meer info over de artistieke master >

  Artistiek-educatieve master (tweejarig)

  In de artistiek-educatieve master profileer je je als kunstenaar-docent in sociale en educatieve contexten.
  De officiële benaming van deze opleiding is Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten.

  • Je wordt voorbereid op een professionele carrière in het brede artistiek-educatieve werkveld. 
  • Je leert voorstellingen afstemmen op specifieke doelgroepen (jeugd, sociaal-artistiek, …).
  • Je verwerft didactische vaardigheden om als leraar of coach aan de slag te gaan in zeer verschillende contexten. 
  • Tegelijk bouw je verder aan je artistieke competenties als acteur, maker, schrijver.
  • Je maakt de link met de opleiding Muziek in een aantal cross-disciplinaire vakken.

  Dit educatief mastertraject kan je na je artistieke master ook verkort volgen in een eenjarig programma.

  Meer info over de artistiek-educatieve master >

   


  Kom Langs

  • Kom de sfeer opsnuiven of bezoek een atelier tijdens een opencampusdag.
  • Volg één of meerdere lessen tijdens onze proefdag.
  • Kom naar onze bacheloren mastervoorstellingen.
  • Of kom je inschrijven op een infodag.

   Kom Langs | LUCA (luca-arts.be)
    

  Nieuwsbrief

  Word je graag op de hoogte gehouden over een of meerdere opleidingen waarin je geïnteresseerd bent? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

  https://luca-arts.us6.list-manage.com/subscribe?u=4cf822dad6&id=2c7db2c8cb

  Proefdag LUCA Drama op dinsdag 13 februari 2024

  We bieden je enkele workshops aan, gegeven door onze docenten. Die geven je een goed beeld van hoe wij onze visie op ‘tekst spelen en maken’ en op ‘ writing for performance’ omzetten in de praktijk. Tussendoor is er ruimte voor gesprek en info.

  Deelnameprijs: 25 EUR 

  Inschrijven kan ten laatste op maandag 5 februari 2024 via: http://kunststudereninvlaanderen.be/proefdagen
  Een gedetailleerde planning volgt later per mail.

  wanneer: dinsdag 13 februari 2024 van 11u15 tot 17u30
  waar: campus Lemmens, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

  Planning: 

  11u15 – 11u30 inloop en opstart: theaterzaal 

  11u30 – 13u00 blok spelen (theaterzaal) & blok schrijven/maken (balletzaal)

  13u00 – 14u00 lunchpauze

  14u00 – 15u30 blok spelen (theaterzaal) & blok schrijven/maken (balletzaal)

  15u30 – 16u00 Blok stem (Black Box 283)

  16u00 – 16u30 Info moment  (Black Box 283)

  16u30 – 17u30 Q&A   (Black Box 283)
   

  Meer info over de opleiding Drama 

  Heb je nog vragen?

  Mail dan naar proefdag@lucadrama.be 

  Schrijf je in voor de proefdag

  Opencampusdag 1 mei


  Wil je weten hoe het er bij ons aan toegaat? 
  Tijdens de opencampusdag kan je onze bacheloropleiding met trajecten Schrijven & Maken en Spelen & Maken en ook de artistieke master en de artistiek-educatieve master beter leren kennen. We organiseren een infomarkt, waar je de mogelijkheid hebt in gesprek te gaan met studenten en docenten, daarnaast kan je ook enkele performances bijwonen. Bij de infostand van de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht met al je vragen over o.a. studentenhuisvesting en studiefinanciering.

  Opencampusdag Leuven / Lemmens mei 2024 | LUCA (luca-arts.be)

  Je docenten

  Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit.
  Podiumkunstenaars en auteurs uit het ruime artistieke werkveld begeleiden je doorheen je opleiding, vanuit hun kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

  LUCA Drama-TEAM (2023-2024)

  Timme Afschrift, Peter Anthonissen, Mourad Baaiz, Steven Beersmans, Yousra Benfquih, Daria Bukvić, Nico Boon, Sascha Bornkamp, Anna Carlier, Annelore Crollet, Peter De Graeve, Esther de Koning, Lucas Derycke, Jeroen D’hoe, Sandra Diris, Aagje Dom, Katja Dreyer, Roos Euwe, Rashif El Kaoui, Bart Geerts, Suzanne Grotenhuis, Lieve Hermans, Lotte Heijtenis, Juicy Dune Ijsselmuiden, Els Janssens, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Nele Kintaert, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Katlijn Meers, Ellis Meeusen, Carmien Michels, Suze Milius, Aline Nuyens, Els Olaerts, Alain Quateau, Runa Robbroeckx, Sofie Saller, Yelena Schmitz, Egon Schoelynck, Frank Siera, Scarlet Tummers, Katrien Valckenaers, Tine Van Aerschot, Jan Van Camp, Jesse Vandamme, Dorothée Van Den Berghe, Barbara Vandendriessche, Kristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Karen Verbeek, Cecilia Verheyden, Kyra Verreydt, Laura Vroom, Carl von Winckelmann en Maxime Waladi.