Keuzetraject in de Bacheloropleiding drama
3 jaar / 180 studiepunten / Nederlands
Campus Leuven / Lemmens

Drama: Spelen & maken

Academische Bachelor

In ons programma nemen tekst en taal een centrale plaats. Hiermee reiken wij inhouden aan en dagen we je uit.

Je verwerft een eigen artistieke signatuur als speler en maker. Je wordt afwisselend individueel en collectief gecoacht, door een divers team docenten die een actieve praktijk hebben in het podiumlandschap. 

Je werkt samen met studenten uit het schrijftraject in gemeenschappelijke maakprojecten. Jaarlijks kan je in vier open atelierweken experimenteren met materiaal en werkvormen. Zo ontwikkel je zelfstandig een persoonlijke aanpak én een eigen kader voor je werk. Bovendien leer je wat samenwerken in een creatieve context betekent.

De opleiding start vanuit spelen, maken en schrijven in een theatrale context, hier ligt de kern van je kunstenaarschap. Door interdisciplinaire projecten met de andere kunstopleidingen van LUCA School of Arts ontwikkel je ook spel- en maakcompetenties in muziektheater en film. 

Je krijgt inzicht in de werking van je lichaam en stem en leert ze in te zetten op een podium. Aan de hand van theoretische vakken bouw je een breed referentiekader op. We leren je omgaan met podiumtechnieken en coachen je in het opzetten van eigen projecten.

Je leert breed en flexibel functioneren, als creërend en  uitvoerend kunstenaar. Je ontwikkelt jezelf in relatie tot de wereld en het kunstenveld. Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin. Met een zorgzame, kritische en betrokken houding.

Hoe ziet de opleiding eruit?

-In de eerste drie semesters van de bacheloropleiding ligt de focus op een methodische vorming in spelen en maken, waarin we sterk inzetten op ambacht en kunde als basis voor artistieke ontplooiing.

-In de volgende drie semesters krijg je een veelheid aan benaderingen voorgeschoteld vanuit de diversiteit van het werkveld. In verbredende en verdiepende modules van een zestal weken bepaal je of je de klemtoon meer op spelen of maken wilt leggen. Naarmate de bacheloropleiding vordert, monden deze modules meer en meer uit in toonmomenten met voorstellingskarakter, al dan niet in samenwerking met de schrijvers.

-Via keuzevakken kan je extra inzetten op spelen voor camera, schrijven of educatie. Zo ontwikkel je de vaardigheden waarmee je je ambacht als speler/maker verder vorm gaat geven.

-We stimuleren interdisciplinair werk: Je werkt samen met studenten Film van LUCA School of Arts

in de modules rond camera-acteren, met studenten Beeldende Kunsten in LUCA-brede

Keuzevakken en in co-creatieprojecten met de opleiding Muziek op de campus.

Cam

-Een artistieke stage in het werkveld helpt je te ontdekken in welke rol en in welk soort creatieproces je het best als speler/maker tot je recht komt.

Wil je meer weten over welke vakken je in dit bachelortraject krijgt, bekijk dan hier het

en ook het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

  (2019) 2SKIN - masterproef Tom Voet
  Wat heb je nodig?
  • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit zonder tegenslagen in september 2021) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld
  • Je voldoet aan een aantal voorwaarden qua taal, leerkrediet en verblijf. Meer info > Check deze link zeker ook als je over een Nederlands diploma beschikt.
  • Indien je als kandidaat-student niet voldoet aan de diplomavereisten, kan je onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Meer info >
  • Je slaagt voor een artistieke toelatingsproef.
  Starten met de opleiding

  Heb je nood aan meer algemene info over de toelatingsproeven op LUCA, volg dan deze link:
  Meer info over de LUCA toelatingsproeven >

  Artistieke toelatingsproeven Drama

  Je kan gratis deelnemen aan een van de drie volgende twee dagen durende proeven:

  • Sessie 1   maandag 3 en dinsdag 4 april 2023 (inschrijven ten laatste op maandag 27 maart 2023 om 11u00)
  • Sessie 2   maandag 3 en dinsdag 4 juli 2023 (inschrijven ten laatste op maandag 26 juni 2023 om 11u00)
  • Sessie 3   dinsdag 5 en woensdag 6 september (inschrijven ten laatste op vrijdag 18 augustus 2023 om 11u00)

  Vragen?

  Je kan ons steeds mailen op info@lucadrama.be of bellen op +32 2 447 15 07.

  Schrijf je in voor een toelatingsproef

  Waar heb je les?

  Waar heb je les?

  We organiseren onze opleiding op meerdere locaties in Leuven.

  • Campus Lemmens, gelegen aan de rand van Leuven in een groene omgeving, is onze thuisbasis. Daar vinden de meeste lessen plaats. We delen de campus met de opleiding Muziek. We werken samen met muzikanten in crossoverprojecten zoals Muziektheater.
  • In OPEK, de culturele hotspot aan de Leuvense Vaartkom, betrekken we een werkruimte en organiseren we onze toonmomenten. We ontmoeten er professionele gezelschappen zoals het Nieuwstedelijk en fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, Bamm! en Trill zijn er werkzaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats én een opstap naar het artistieke en kunsteducatieve werkveld.
  • Het Comeniusgebouw aan de Leuvense Ring gebruiken we voor maakprocessen en kleine toonmomenten.
  Grote zaal - OPEK

  Campus Lemmens
  Lemmensberg 3
  3000 Leuven
  routebeschrijving
  www.luca-arts.be

  OPEK
  Vaartkom 4
  3000 Leuven
  routebeschrijving
  www.opek.be

  Campus Comenius
  Tiensevest 60
  3000 Leuven
  routebeschrijving
  Video

  Contact

  Contacteer ons op +32 2 447 15 07
  of via info@lucadrama.be

  Wil je meer weten over hoe we zorg dragen voor de hoge kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

  Kwaliteit is de drijfveer van LUCA

  Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

  Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.
  LUCA vertrekt voor KOPERA vanuit een visie op kwaliteitszorg die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

  Tijdens de zesjarige KOPERA-cyclus ontvangt elke opleiding een panel van kritische vrienden die de invulling van de kwaliteitskenmerken nagaan en bekijken hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid.
  Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: "heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?"

  Van elke opleiding publiceert LUCA een kwaliteitsfiche. Je kan deze terugvinden op de pagina 'Kwaliteitszorg'.

  Concrete cijfers van deze opleiding
  Na je studie

  De finaliteit van je academische bacheloropleiding ligt in een academische master. We bieden twee masteropleidingen aan:

  In beide opleidingen kan je via stages het bredere werkveld verkennen als speler, maker, schrijver, docent,… De combinatie van deze stages en de brede opleiding biedt je ruime professionele mogelijkheden. Je richt je eigen gezelschap op, je maakt theater of gaat aan de slag als speler op het podium of in de context van film en televisie. Je begeleidt en doceert drama in sociaal-artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, het DKO en/of het lager en secundair onderwijs.

  Je gaat aan de slag als schrijver en maker voor het podium (theater, spoken word, muziek), voor nieuwe media, in de film- en televisiewereld, of in de context van beeldende kunsten

  Artistieke master (éénjarig)

  In de artistieke master profileer je je als kunstenaar binnen een zuiver artistiek werkveld.

  • Je volgt masterclasses van kunstenaars met een specifieke expertise.
  • Via ‘kunst in het werkveld’ zet je je eerste stappen in de professionele wereld. Je doet stage bij een theatergezelschap of in de tv- en filmwereld. Je maakt een eigen project als speler/maker/schrijver. Je ontdekt zo in welke rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht komt.
  • In de keuzevakken werk je samen met studenten uit andere LUCA-opleidingen.
  • De klemtoon ligt op je artistieke masterproef: je maakt een voorstelling/performance die vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.
  • In de masterscriptie behandel je een artistieke onderzoeksvraag die relevant is voor je eigen parcours en de artistieke creatie.

  Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

  Meer info over de artistieke master >

  Artistiek-educatieve master (tweejarig)

  In de artistiek-educatieve master profileer je je als kunstenaar-docent in sociale en educatieve contexten.
  De officiële benaming van deze opleiding is Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten.

  • Je wordt voorbereid op een professionele carrière in het brede artistiek-educatieve werkveld. 
  • Je leert voorstellingen afstemmen op specifieke doelgroepen (jeugd, sociaal-artistiek, …).
  • Je verwerft didactische vaardigheden om als leraar of coach aan de slag te gaan in zeer verschillende contexten. 
  • Tegelijk bouw je verder aan je artistieke competenties als acteur, maker, schrijver.
  • Je maakt de link met de opleiding Muziek in een aantal cross-disciplinaire vakken.

  Dit educatief mastertraject kan je na je artistieke master ook verkort volgen in een eenjarig programma.

  Meer info over de artistiek-educatieve master >

  'De opleiding staat garant voor een pak praktijkervaring. Ik kon, onder leiding van onze docenten, meewerken aan acht theaterproducties. Bovendien kon ik als stage een hoofdrol vertolken in de film 'Little Black Spiders' van Patrice Toye. De contacten die je dan ontwikkelt, lanceren je als acteur.'

  Line Pillet
  (2012) Teer - masterproef Line Pillet
  Schrijf je in voor de proefdag
  Je docenten

  Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit.
  Podiumkunstenaars en auteurs uit het ruime artistieke werkveld begeleiden je doorheen je opleiding, vanuit hun kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

  LUCA Drama-TEAM (2022-2023)

  Timme Afschrift, Peter AnthonissenSteven BeersmansNico Boon, Aster Degraeve, Peter De Graeve, Jelle De Grauwe, Esther de Koning, Lucas Derycke, Jeroen D’hoe, Aagje Dom,  Katja Dreyer, Roos EuweRashif El Kaoui, Bart Geerts, Suzanne Grotenhuis, Lieve HermansGreet Jacobs, Els Janssens, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Nele Kintaert, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Ellis Meeusen, Aline Nuyens, Els Olaerts, Line Pillet, Alain QuateauSofie SallerScarlet Tummers, Katrien Valckenaers,  Tine Van Aerschot, Jan Van Camp, Dorothée Van den Berghe, Barbara VandendriesscheKristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Karen Verbeek, Cecilia Verheyden, Kyra Verreydt, Laura Vroom, Carl von Winckelmann en Maxime Waladi.